Service

Den trasiga maskinen skickas till vår adress:

TomRik Service

Rimfrostgatan 2

212 23 MALMÖ

Det är viktigt att välja en frakttjänst där paketet levereras fram till adressen, inte ombudet/utlämningsställe.

Informationen som ska följa med:

  • Era kunduppgifter - om ni inte har skickat till oss tidigare så behöver vi lägga upp ett kundkonto, uppge det fullständiga företagsnamnet, organisationsnummer och faktureringsadress (eller e-post).
  • Kontaktperson och leveransadress dit maskinen ska returneras efter reparation
  • Eventuell ordernummer eller fakturamärkning ifall det krävs vid fakturering, det underlättar även vid senare kontakt i specifika ärenden.
  • Typ av reparation: ordinarie reparation/garantianspråk/kostnadsförslag/reparation upp till en förutbestämd kostnad (exklusive moms och frakt).
  • Vid garantianspråk skall inköpsbevis (kvitto/faktura) medfölja. Vid eventuell förlängd garanti behövs även intyget som erhålls i samband med registreringen av garantin.
  • Felbeskrivning: är det ett specifikt fel som ska åtgärdas eller allmän genomgång? Är det ett permanent fel eller uppstår problemet vid vissa speciella omständigheter? Vid elfel på en batterimaskin – har maskinen testats med olika batterier?